sbbs

sbbs
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 314.159.265.358.979.300
Lượng cung: 314.159.265.358.979.323
nft_ordinals8,4281
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals150,4487
Vốn hóa thị trường
0,00000004 sats
Giá sàn
332
Doanh số
1.302
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71725862
ordinals-price
31.477.777.777.776
 sbbs
0,00000004sats/sbbs
$0,00000000003
0,0151 BTC
$969,3
#70900840
ordinals-price
1.858.666.688.888
 sbbs
0,00000005sats/sbbs
$0,000000000032
0,0009293 BTC
$59,61
#71728587
ordinals-price
26.888.888.888.888
 sbbs
0,00000005sats/sbbs
$0,000000000032
0,01344 BTC
$862,49
#71694309
ordinals-price
3.000.000.000.000
 sbbs
0,00000005sats/sbbs
$0,000000000032
0,00153 BTC
$98,15
#71448369
ordinals-price
12.356.789.000.000
 sbbs
0,00000005sats/sbbs
$0,000000000037
0,007166 BTC
$459,77
#70906415
ordinals-price
5.500.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,000000000044
0,00385 BTC
$246,98
#70834116
ordinals-price
50.000.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,000000000048
0,0375 BTC
$2.405,72
#71148413
ordinals-price
4.500.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,000000000048
0,003375 BTC
$216,51
#71164052
ordinals-price
1.000.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,000000000048
0,00075 BTC
$48,11
#71164033
ordinals-price
1.000.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,000000000048
0,00075 BTC
$48,11
#71164047
ordinals-price
1.000.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,000000000048
0,00075 BTC
$48,11
#71156603
ordinals-price
1.000.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,00000000005
0,00078 BTC
$50,03
#70811239
ordinals-price
151.888.888.888.888
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,00000000005
0,1199 BTC
$7.697,82
#70832863
ordinals-price
10.000.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,00000000005
0,0079 BTC
$506,8
#70850917
ordinals-price
3.360.000.000.000
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,00000000005
0,002654 BTC
$170,28
#70935902
ordinals-price
4.588.888.888.888
 sbbs
0,00000007sats/sbbs
$0,00000000005
0,003625 BTC
$232,56
#70868092
ordinals-price
5.000.000.000.000
 sbbs
0,00000008sats/sbbs
$0,000000000053
0,00415 BTC
$266,23
#71122343
ordinals-price
51.888.888.888.888
 sbbs
0,00000008sats/sbbs
$0,000000000054
0,0441 BTC
$2.829,49
#70831690
ordinals-price
16.277.777.757.776
 sbbs
0,00000008sats/sbbs
$0,000000000055
0,01399 BTC
$898,06
#70822975
ordinals-price
888.888.888.888
 sbbs
0,00000008sats/sbbs
$0,000000000056
0,0007822 BTC
$50,18
#70832938
ordinals-price
60.000.000.000.000
 sbbs
0,00000008sats/sbbs
$0,000000000056
0,0528 BTC
$3.387,26
#70881494
ordinals-price
1.688.888.888.888
 sbbs
0,00000008sats/sbbs
$0,000000000056
0,001486 BTC
$95,34
#70824241
ordinals-price
688.888.888.888
 sbbs
0,00000009sats/sbbs
$0,000000000063
0,0006819 BTC
$43,75
#70827850
ordinals-price
4.100.000.000.000
 sbbs
0,00000009sats/sbbs
$0,000000000063
0,004059 BTC
$260,39