slor

slor
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 120.000.000
Lượng cung: 120.000.000
nft_ordinals234,8761
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,06592
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals112,7219
Vốn hóa thị trường
94 sats
Giá sàn
23.034
Doanh số
9.929
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#63965109
ordinals-price
1.000
 slor
94sats/slor
$0,062
0,00094 BTC
$62,88
#63965118
ordinals-price
1.000
 slor
94sats/slor
$0,062
0,00094 BTC
$62,88
#66974422
ordinals-price
500
 slor
94sats/slor
$0,062
0,00047 BTC
$31,44
#71098148
ordinals-price
2.500
 slor
94sats/slor
$0,062
0,00235 BTC
$157,21
#71587466
ordinals-price
10.000
 slor
94sats/slor
$0,062
0,0094 BTC
$628,84
#71628589
ordinals-price
2.000
 slor
94sats/slor
$0,062
0,00188 BTC
$125,76
#71635474
ordinals-price
1.800
 slor
94sats/slor
$0,062
0,001692 BTC
$113,19
#71638692
ordinals-price
5.000
 slor
94sats/slor
$0,062
0,0047 BTC
$314,42
#71640177
ordinals-price
5.801,333
 slor
94sats/slor
$0,062
0,005453 BTC
$364,81
#70334054
ordinals-price
9.471
 slor
95sats/slor
$0,063
0,008997 BTC
$601,91
#71607209
ordinals-price
10.000
 slor
95sats/slor
$0,063
0,0095 BTC
$635,53
#71635458
ordinals-price
2.933
 slor
95sats/slor
$0,063
0,002786 BTC
$186,4
#71639985
ordinals-price
5.000
 slor
96sats/slor
$0,064
0,0048 BTC
$321,11
#71635783
ordinals-price
5.000
 slor
100sats/slor
$0,066
0,005 BTC
$334,49
#71639000
ordinals-price
10.000
 slor
101sats/slor
$0,067
0,0101 BTC
$675,67
#71639078
ordinals-price
5.000
 slor
101sats/slor
$0,067
0,00505 BTC
$337,83
#71636329
ordinals-price
3.950
 slor
102sats/slor
$0,068
0,004029 BTC
$269,53
#71638410
ordinals-price
10.000
 slor
106sats/slor
$0,07
0,0106 BTC
$709,12
#71638452
ordinals-price
6.000
 slor
106sats/slor
$0,07
0,00636 BTC
$425,47
#71638511
ordinals-price
500
 slor
106sats/slor
$0,07
0,00053 BTC
$35,45
#71638614
ordinals-price
5.000
 slor
106sats/slor
$0,07
0,0053 BTC
$354,56
#71638809
ordinals-price
4.000
 slor
106sats/slor
$0,07
0,00424 BTC
$283,64
#71638847
ordinals-price
5.000
 slor
106sats/slor
$0,07
0,0053 BTC
$354,56
#70927410
ordinals-price
1.000
 slor
114sats/slor
$0,076
0,00114 BTC
$76,26