wzrd

wzrd
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals661,2108
Tổng khối lượng
nft_ordinals2,557
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1.669,41
Vốn hóa thị trường
7.950 sats
Giá sàn
11.558
Doanh số
6.979
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71640696
ordinals-price
75
 wzrd
7.950sats/wzrd
$5,31
0,005962 BTC
$398,87
#71640693
ordinals-price
25
 wzrd
7.950sats/wzrd
$5,31
0,001987 BTC
$132,95
#71640695
ordinals-price
50
 wzrd
7.950sats/wzrd
$5,31
0,003975 BTC
$265,91
#71125122
ordinals-price
1.000
 wzrd
8.000sats/wzrd
$5,35
0,08 BTC
$5.351,78
#71125465
ordinals-price
1.000
 wzrd
8.000sats/wzrd
$5,35
0,08 BTC
$5.351,78
#71128609
ordinals-price
1.000
 wzrd
8.000sats/wzrd
$5,35
0,08 BTC
$5.351,78
#71128606
ordinals-price
1.000
 wzrd
8.000sats/wzrd
$5,35
0,08 BTC
$5.351,78
#71638749
ordinals-price
250
 wzrd
8.397sats/wzrd
$5,61
0,02099 BTC
$1.404,34
#70248748
ordinals-price
1.000
 wzrd
8.499sats/wzrd
$5,68
0,08499 BTC
$5.685,6
#70248755
ordinals-price
1.000
 wzrd
8.499sats/wzrd
$5,68
0,08499 BTC
$5.685,6
#71613930
ordinals-price
1.200
 wzrd
8.499sats/wzrd
$5,68
0,1019 BTC
$6.822,72
#71628751
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628752
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628743
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628753
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628742
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628741
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628744
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628755
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71628749
ordinals-price
300
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0255 BTC
$1.705,88
#71632959
ordinals-price
100
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0085 BTC
$568,62
#71632961
ordinals-price
100
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0085 BTC
$568,62
#71632964
ordinals-price
100
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,0085 BTC
$568,62
#71632962
ordinals-price
200
 wzrd
8.500sats/wzrd
$5,68
0,017 BTC
$1.137,25