xDAO

xDAO
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals9,0332
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01355
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals9,9898
Vốn hóa thị trường
47,7 sats
Giá sàn
1.443
Doanh số
2.276
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71775089
ordinals-price
10.000
 xDAO
47,7sats/xDAO
$0,03
0,00477 BTC
$304,07
#71802687
ordinals-price
22.000
 xDAO
47,7sats/xDAO
$0,03
0,01049 BTC
$668,95
#67451206
ordinals-price
10.000
 xDAO
47,8sats/xDAO
$0,03
0,00478 BTC
$304,71
#51181518
ordinals-price
20.000
 xDAO
47,9999sats/xDAO
$0,03
0,009599 BTC
$611,97
#47358727
ordinals-price
10.000
 xDAO
48sats/xDAO
$0,03
0,0048 BTC
$305,98
#70635649
ordinals-price
13.000
 xDAO
49sats/xDAO
$0,031
0,00637 BTC
$406,06
#56895410
ordinals-price
14.400
 xDAO
53sats/xDAO
$0,033
0,007632 BTC
$486,51
#70770065
ordinals-price
4.000
 xDAO
54,5sats/xDAO
$0,034
0,00218 BTC
$138,96
#70718766
ordinals-price
9.000
 xDAO
54,9sats/xDAO
$0,034
0,004941 BTC
$314,97
#70791277
ordinals-price
9.000
 xDAO
55sats/xDAO
$0,035
0,00495 BTC
$315,54
#48380006
ordinals-price
10.000
 xDAO
56sats/xDAO
$0,035
0,0056 BTC
$356,98
#70789592
ordinals-price
23.000
 xDAO
56,5sats/xDAO
$0,036
0,01299 BTC
$828,39
#70688916
ordinals-price
20.000
 xDAO
59,68sats/xDAO
$0,038
0,01193 BTC
$760,88
#48882316
ordinals-price
15.000
 xDAO
60sats/xDAO
$0,038
0,009 BTC
$573,72
#70493765
ordinals-price
10.000
 xDAO
60sats/xDAO
$0,038
0,006 BTC
$382,48
#71060046
ordinals-price
500
 xDAO
60sats/xDAO
$0,038
0,0003 BTC
$19,12
#70715882
ordinals-price
5.000
 xDAO
60,222sats/xDAO
$0,038
0,003011 BTC
$191,94
#70668127
ordinals-price
8.200
 xDAO
60,5sats/xDAO
$0,038
0,004961 BTC
$316,24
#70659139
ordinals-price
9.000
 xDAO
60,8sats/xDAO
$0,038
0,005472 BTC
$348,82
#70658220
ordinals-price
9.000
 xDAO
60,9sats/xDAO
$0,038
0,005481 BTC
$349,39
#70665703
ordinals-price
6.365,5
 xDAO
61,0043sats/xDAO
$0,038
0,003883 BTC
$247,54
#70665702
ordinals-price
6.365,5
 xDAO
61,0043sats/xDAO
$0,038
0,003883 BTC
$247,54
#65215367
ordinals-price
2.500
 xDAO
62sats/xDAO
$0,039
0,00155 BTC
$98,8
#70700864
ordinals-price
11.000
 xDAO
62sats/xDAO
$0,039
0,00682 BTC
$434,75