zbit

zbit
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals74,9082
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,015
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals146,7614
Vốn hóa thị trường
699 sats
Giá sàn
4.967
Doanh số
7.237
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#69986882
ordinals-price
111
 zbit
699sats/zbit
$0,45
0,0007758 BTC
$50,27
#70907969
ordinals-price
50
 zbit
699sats/zbit
$0,45
0,0003495 BTC
$22,64
#71724281
ordinals-price
444
 zbit
700sats/zbit
$0,45
0,003108 BTC
$201,38
#71745814
ordinals-price
1.627,5618
 zbit
898sats/zbit
$0,58
0,01461 BTC
$946,99
#71730878
ordinals-price
111
 zbit
899sats/zbit
$0,58
0,0009978 BTC
$64,65
#71408046
ordinals-price
200
 zbit
980sats/zbit
$0,63
0,00196 BTC
$126,99
#71487480
ordinals-price
250
 zbit
980sats/zbit
$0,63
0,00245 BTC
$158,74
#70758530
ordinals-price
100
 zbit
1.000sats/zbit
$0,64
0,001 BTC
$64,79
#71099642
ordinals-price
333
 zbit
1.000sats/zbit
$0,64
0,00333 BTC
$215,76
#71344407
ordinals-price
100
 zbit
1.000sats/zbit
$0,64
0,001 BTC
$64,79
#71474865
ordinals-price
111
 zbit
1.000sats/zbit
$0,64
0,00111 BTC
$71,92
#70249897
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70250168
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70255104
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70503252
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70503697
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70503863
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70503994
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70504154
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70505531
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70505832
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70573413
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70573501
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33
#70581813
ordinals-price
1.000
 zbit
1.050sats/zbit
$0,68
0,0105 BTC
$680,33