ETH2,65K
Tổng khối lượng
ETH
0,00174
Giá sàn
ETH
0,0003
Giá chào bán tốt nhất
371,76K
Chủ sở hữu
0,36%
Đã niêm yết
76,68%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
485,09K
Vật phẩm
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Base, Introduced đã hoàn thành 7 giao dịch với tổng khối lượng là 0,01. Giá sàn là 0,00174 ETH và đã có thay đổi -1,14% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1.751 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Base, Introduced có tổng cộng 484.816 NFT và những NFT này được giữ trong 371.768 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00174 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0017. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00174 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.