Stacc All The Staccs

Stacc All The Staccs

twitter.com/staccoverflow :)
Thêm
SOL21,8M
Tổng khối lượng
SOL
0,05074
Giá sàn
SOL
0,011
Giá chào bán tốt nhất
239
Chủ sở hữu
20,87%
Đã niêm yết
22,47%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
1,05K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Stacc All The Staccs trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,05074 SOL và đã có thay đổi -9,1% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 230 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Stacc All The Staccs có tổng cộng 1.059 NFT và những NFT này được giữ trong 238 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,05074 SOL và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,05074 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.