DC&Heroes

DC&Heroes

Discover DC&Heroes's 6400 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x9cdec64214a284f2e1ae9a4d002dd4185caa85c4.
Thêm
ERA_ETH508,4456
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0001
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
542
Chủ sở hữu
0,72%
Đã niêm yết
8,46%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
6,4K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với DC&Heroes trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0001 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 46 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
DC&Heroes có tổng cộng 6.400 NFT và những NFT này được giữ trong 542 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.