BTC•RUNES•UP•UP•UP

BTC•RUNES•UP•UP•UP
ID Rune:840965:2320

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.100.000
nft_ordinals10,6801
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals84,4434
Vốn hóa thị trường
4,02 sats
Giá sàn
285
Doanh số
410
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#863594
ordinals-price
10.000
 ฿
4,02sats/฿
$0,0026
0,000402 BTC
$26,42
#896674
ordinals-price
146.997
 ฿
4,02sats/฿
$0,0026
0,005909 BTC
$388,37
#836293
ordinals-price
999.999
 ฿
4,1sats/฿
$0,0026
0,04099 BTC
$2.694,62
#752183
ordinals-price
8.000
 ฿
5sats/฿
$0,0032
0,0004 BTC
$26,28
#830373
ordinals-price
5.000
 ฿
5sats/฿
$0,0032
0,00025 BTC
$16,43
#575627
ordinals-price
28.999
 ฿
5,2sats/฿
$0,0034
0,001507 BTC
$99,1
#557506
ordinals-price
78.999
 ฿
5,4sats/฿
$0,0035
0,004265 BTC
$280,36
#555972
ordinals-price
39.999
 ฿
5,9sats/฿
$0,0038
0,002359 BTC
$155,1
#549415
ordinals-price
988.888
 ฿
6,4999sats/฿
$0,0042
0,06427 BTC
$4.224,49
#557297
ordinals-price
7.688
 ฿
7,8sats/฿
$0,0051
0,0005996 BTC
$39,41
#556335
ordinals-price
8.000
 ฿
7,9sats/฿
$0,0051
0,000632 BTC
$41,53
#549788
ordinals-price
4.000.003
 ฿
9,9sats/฿
$0,0065
0,396 BTC
$26.026,16
#528059
ordinals-price
19.999
 ฿
11,2199sats/฿
$0,0073
0,002243 BTC
$147,47
#636456
ordinals-price
18.000
 ฿
15sats/฿
$0,0098
0,0027 BTC
$177,45
#414031
ordinals-price
18.999
 ฿
30sats/฿
$0,019
0,005699 BTC
$374,59
#404842
ordinals-price
5.700
 ฿
33sats/฿
$0,021
0,001881 BTC
$123,62
#628861
ordinals-price
1.500
 ฿
34sats/฿
$0,022
0,00051 BTC
$33,51
#554562
ordinals-price
3.000
 ฿
45sats/฿
$0,029
0,00135 BTC
$88,72
#728056
ordinals-price
3.000
 ฿
49sats/฿
$0,032
0,00147 BTC
$96,61
#529222
ordinals-price
100
 ฿
55,3sats/฿
$0,036
0,0000553 BTC
$3,63
#529218
ordinals-price
100
 ฿
55,4sats/฿
$0,036
0,0000554 BTC
$3,64
#416606
ordinals-price
100
 ฿
60sats/฿
$0,039
0,00006 BTC
$3,94
#442747
ordinals-price
2.500
 ฿
60sats/฿
$0,039
0,0015 BTC
$98,58
#766879
ordinals-price
30.665
 ฿
66sats/฿
$0,043
0,02023 BTC
$1.330,15