COWS•TO•THE•MOON

COWS•TO•THE•MOON
ID Rune:840661:1558

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000.000
nft_ordinals7,4097
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,06319
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals39,0253
Vốn hóa thị trường
0,0039 sats
Giá sàn
547
Doanh số
3.802
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#913572
ordinals-price
400.000.000
 🐮
0,0039sats/🐮
$0,0000025
0,0156 BTC
$1.003,08
#913529
ordinals-price
200.000.000
 🐮
0,004sats/🐮
$0,0000025
0,008 BTC
$514,4
#908573
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,0045sats/🐮
$0,0000028
0,0045 BTC
$289,35
#898997
ordinals-price
70.000.000
 🐮
0,0047sats/🐮
$0,000003
0,00329 BTC
$211,54
#872774
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,00479sats/🐮
$0,000003
0,00479 BTC
$307,99
#856546
ordinals-price
200.000.000
 🐮
0,0048sats/🐮
$0,000003
0,0096 BTC
$617,28
#856581
ordinals-price
400.000.000
 🐮
0,0048sats/🐮
$0,000003
0,0192 BTC
$1.234,56
#910069
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,0048sats/🐮
$0,000003
0,0048 BTC
$308,64
#910092
ordinals-price
65.210.000
 🐮
0,0048sats/🐮
$0,000003
0,00313 BTC
$201,26
#910460
ordinals-price
250.000.000
 🐮
0,0048sats/🐮
$0,000003
0,012 BTC
$771,6
#864622
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,004899sats/🐮
$0,0000031
0,004899 BTC
$315
#856478
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,0049sats/🐮
$0,0000031
0,0049 BTC
$315,07
#856826
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,0049sats/🐮
$0,0000031
0,0049 BTC
$315,07
#855042
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,00498sats/🐮
$0,0000032
0,00498 BTC
$320,21
#849843
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,00499sats/🐮
$0,0000032
0,00499 BTC
$320,85
#910072
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,005sats/🐮
$0,0000032
0,005 BTC
$321,5
#845993
ordinals-price
150.000.000
 🐮
0,0051sats/🐮
$0,0000032
0,00765 BTC
$491,89
#845080
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,00518sats/🐮
$0,0000033
0,00518 BTC
$333,07
#825218
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,0052sats/🐮
$0,0000033
0,0052 BTC
$334,36
#821003
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,00528sats/🐮
$0,0000033
0,00528 BTC
$339,5
#859558
ordinals-price
110.000.000
 🐮
0,005489sats/🐮
$0,0000035
0,006037 BTC
$388,23
#812702
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,00549sats/🐮
$0,0000035
0,00549 BTC
$353
#799606
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,005499sats/🐮
$0,0000035
0,005499 BTC
$353,58
#795260
ordinals-price
100.000.000
 🐮
0,0055sats/🐮
$0,0000035
0,0055 BTC
$353,65