DECENTRALIZED

DECENTRALIZED
ID Rune:840000:2
tickerBộ sưu tập Pre-Runes

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals54,4553
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,947
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals466,3575
Vốn hóa thị trường
2,2297 sats
Giá sàn
4.987
Doanh số
42.112
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#913977
ordinals-price
920.000
 
2,2297sats/⚡
$0,0014
0,02051 BTC
$1.322,83
#910457
ordinals-price
32.054
 
2,25sats/⚡
$0,0014
0,0007212 BTC
$46,5
#910272
ordinals-price
910.000
 
2,399sats/⚡
$0,0015
0,02183 BTC
$1.407,8
#910275
ordinals-price
910.000
 
2,399sats/⚡
$0,0015
0,02183 BTC
$1.407,8
#915628
ordinals-price
354.734,67
 
2,399sats/⚡
$0,0015
0,00851 BTC
$548,78
#909102
ordinals-price
132.054
 
2,4sats/⚡
$0,0015
0,003169 BTC
$204,37
#909105
ordinals-price
123.054
 
2,4sats/⚡
$0,0015
0,002953 BTC
$190,44
#909108
ordinals-price
64.108
 
2,4sats/⚡
$0,0015
0,001538 BTC
$99,21
#909110
ordinals-price
160.270
 
2,4sats/⚡
$0,0015
0,003846 BTC
$248,04
#909111
ordinals-price
64.108
 
2,4sats/⚡
$0,0015
0,001538 BTC
$99,21
#909122
ordinals-price
128.216
 
2,4sats/⚡
$0,0015
0,003077 BTC
$198,43
#909124
ordinals-price
32.054
 
2,4sats/⚡
$0,0015
0,0007692 BTC
$49,6
#904865
ordinals-price
910.000
 
2,418sats/⚡
$0,0015
0,022 BTC
$1.418,95
#902248
ordinals-price
910.000
 
2,4199sats/⚡
$0,0015
0,02202 BTC
$1.420,07
#898261
ordinals-price
910.000
 
2,43sats/⚡
$0,0015
0,02211 BTC
$1.426
#893021
ordinals-price
910.000
 
2,5sats/⚡
$0,0016
0,02275 BTC
$1.467,07
#893022
ordinals-price
910.000
 
2,5sats/⚡
$0,0016
0,02275 BTC
$1.467,07
#873359
ordinals-price
113.750
 
2,57sats/⚡
$0,0016
0,002923 BTC
$188,51
#868924
ordinals-price
910.000
 
2,6sats/⚡
$0,0016
0,02366 BTC
$1.525,76
#864092
ordinals-price
227.500
 
2,8sats/⚡
$0,0018
0,00637 BTC
$410,78
#864093
ordinals-price
227.500
 
2,8sats/⚡
$0,0018
0,00637 BTC
$410,78
#864095
ordinals-price
227.500
 
2,8sats/⚡
$0,0018
0,00637 BTC
$410,78
#864096
ordinals-price
910.000
 
2,8sats/⚡
$0,0018
0,02548 BTC
$1.643,12
#859890
ordinals-price
32.054
 
2,88sats/⚡
$0,0018
0,0009231 BTC
$59,53