HONEY•BADGER•COIN

HONEY•BADGER•COIN
ID Rune:840016:1036

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000.000.000
nft_ordinals6,3459
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01636
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals45,0974
Vốn hóa thị trường
0,0000045 sats
Giá sàn
3.338
Doanh số
36.828
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#904594
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000045sats/🦡
$0,000000002954
0,00036 BTC
$23,63
#904601
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000045sats/🦡
$0,000000002954
0,00036 BTC
$23,63
#905139
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000045sats/🦡
$0,000000002954
0,00036 BTC
$23,63
#899113
ordinals-price
216.000.000.000
 🦡
0,0000046sats/🦡
$0,00000000302
0,009936 BTC
$652,41
#900585
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000046sats/🦡
$0,00000000302
0,000368 BTC
$24,16
#895299
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000047sats/🦡
$0,000000003086
0,000376 BTC
$24,68
#895408
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000047sats/🦡
$0,000000003086
0,000376 BTC
$24,68
#895270
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000048sats/🦡
$0,000000003151
0,000384 BTC
$25,21
#895290
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000048sats/🦡
$0,000000003151
0,000384 BTC
$25,21
#895294
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000048sats/🦡
$0,000000003151
0,000384 BTC
$25,21
#838447
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000052sats/🦡
$0,000000003414
0,000416 BTC
$27,31
#898934
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000055sats/🦡
$0,000000003611
0,00044 BTC
$28,89
#820709
ordinals-price
56.000.000.000
 🦡
0,000006sats/🦡
$0,000000003939
0,00336 BTC
$220,62
#890935
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,000006sats/🦡
$0,000000003939
0,00048 BTC
$31,51
#898416
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,000006sats/🦡
$0,000000003939
0,00048 BTC
$31,51
#898417
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,000006sats/🦡
$0,000000003939
0,00048 BTC
$31,51
#898419
ordinals-price
16.000.000.000
 🦡
0,000006sats/🦡
$0,000000003939
0,00096 BTC
$63,03
#820791
ordinals-price
24.000.000.000
 🦡
0,0000061sats/🦡
$0,000000004005
0,001464 BTC
$96,12
#901681
ordinals-price
16.000.000.000
 🦡
0,0000066sats/🦡
$0,000000004333
0,001056 BTC
$69,33
#901685
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000066sats/🦡
$0,000000004333
0,000528 BTC
$34,66
#901698
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000066sats/🦡
$0,000000004333
0,000528 BTC
$34,66
#801578
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000069sats/🦡
$0,00000000453
0,000552 BTC
$36,24
#802129
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000069sats/🦡
$0,00000000453
0,000552 BTC
$36,24
#845564
ordinals-price
8.000.000.000
 🦡
0,0000069sats/🦡
$0,00000000453
0,000552 BTC
$36,24