RUNE•ALPHA•COOK

RUNE•ALPHA•COOK
ID Rune:840000:188

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 198.940.099
nft_ordinals10,4527
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,002359
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals25,967
Vốn hóa thị trường
13 sats
Giá sàn
1.211
Doanh số
10.784
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#905537
ordinals-price
9.000
 C
13sats/C
$0,0082
0,00117 BTC
$74,64
#910825
ordinals-price
2.000
 C
13sats/C
$0,0082
0,00026 BTC
$16,58
#910826
ordinals-price
10.000
 C
13sats/C
$0,0082
0,0013 BTC
$82,94
#910831
ordinals-price
2.000
 C
13sats/C
$0,0082
0,00026 BTC
$16,58
#910832
ordinals-price
2.000
 C
13sats/C
$0,0082
0,00026 BTC
$16,58
#895545
ordinals-price
77.000
 C
14sats/C
$0,0089
0,01078 BTC
$687,79
#898988
ordinals-price
17.000
 C
14sats/C
$0,0089
0,00238 BTC
$151,84
#903411
ordinals-price
10.000
 C
14sats/C
$0,0089
0,0014 BTC
$89,32
#894704
ordinals-price
10.500
 C
14,9sats/C
$0,0095
0,001564 BTC
$99,81
#894403
ordinals-price
40.000
 C
15sats/C
$0,0095
0,006 BTC
$382,81
#894530
ordinals-price
1.000
 C
15sats/C
$0,0095
0,00015 BTC
$9,57
#901686
ordinals-price
15.000
 C
15sats/C
$0,0095
0,00225 BTC
$143,55
#904523
ordinals-price
9.000
 C
15sats/C
$0,0095
0,00135 BTC
$86,13
#910679
ordinals-price
2.500
 C
16sats/C
$0,01
0,0004 BTC
$25,52
#886429
ordinals-price
10.000
 C
17sats/C
$0,01
0,0017 BTC
$108,46
#886430
ordinals-price
26.500
 C
17sats/C
$0,01
0,004505 BTC
$287,43
#888704
ordinals-price
4.000
 C
17sats/C
$0,01
0,00068 BTC
$43,38
#890533
ordinals-price
3.500
 C
17sats/C
$0,01
0,000595 BTC
$37,96
#890545
ordinals-price
28.000
 C
17sats/C
$0,01
0,00476 BTC
$303,69
#910668
ordinals-price
2.000
 C
17sats/C
$0,01
0,00034 BTC
$21,69
#886442
ordinals-price
1.000
 C
17,8sats/C
$0,011
0,000178 BTC
$11,35
#886443
ordinals-price
1.000
 C
17,8sats/C
$0,011
0,000178 BTC
$11,35
#886444
ordinals-price
4.000
 C
17,8sats/C
$0,011
0,000712 BTC
$45,42
#882418
ordinals-price
1.000
 C
17,9sats/C
$0,011
0,000179 BTC
$11,42