SATOSHI•NAKAMOTO•INU

SATOSHI•NAKAMOTO•INU
ID Rune:840053:5016

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000.000.000
nft_ordinals3,8493
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00068
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals8,3838
Vốn hóa thị trường
0,00000004 sats
Giá sàn
2.124
Doanh số
2.464
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#903239
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,0004 BTC
$26,27
#903376
ordinals-price
5.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,002 BTC
$131,38
#903399
ordinals-price
10.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,004 BTC
$262,77
#903400
ordinals-price
5.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,002 BTC
$131,38
#903426
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,0004 BTC
$26,27
#903427
ordinals-price
9.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,0036 BTC
$236,5
#903428
ordinals-price
9.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,0036 BTC
$236,5
#903439
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000004sats/🐕
$0,000000000026
0,0004 BTC
$26,27
#878044
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000005sats/🐕
$0,000000000032
0,0005 BTC
$32,84
#878066
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000005sats/🐕
$0,000000000032
0,0005 BTC
$32,84
#878067
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000005sats/🐕
$0,000000000032
0,0005 BTC
$32,84
#878068
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000005sats/🐕
$0,000000000032
0,0005 BTC
$32,84
#884138
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000005sats/🐕
$0,000000000032
0,0005 BTC
$32,84
#871170
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000005sats/🐕
$0,000000000036
0,00055 BTC
$36,13
#872428
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000005sats/🐕
$0,000000000036
0,00055 BTC
$36,13
#854176
ordinals-price
5.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000039
0,003 BTC
$197,08
#854177
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000039
0,0006 BTC
$39,41
#858003
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000039
0,0006 BTC
$39,41
#870145
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000039
0,0006 BTC
$39,41
#870146
ordinals-price
4.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000039
0,0024 BTC
$157,66
#870147
ordinals-price
2.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000039
0,0012 BTC
$78,83
#842631
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000044
0,00068 BTC
$44,67
#842642
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000044
0,00068 BTC
$44,67
#842647
ordinals-price
1.000.000.000.000
 🐕
0,00000006sats/🐕
$0,000000000044
0,00068 BTC
$44,67