SATOSHI•NAKAMOTOM

SATOSHI•NAKAMOTOM
ID Rune:840214:341

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.100.000
nft_ordinals3,2881
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0931
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals818,6266
Vốn hóa thị trường
3,9 sats
Giá sàn
186
Doanh số
357
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#864294
ordinals-price
20.000
 
3,9sats/丰
$0,0025
0,00078 BTC
$51,62
#863861
ordinals-price
100.000
 
4sats/丰
$0,0026
0,004 BTC
$264,74
#863874
ordinals-price
50.000
 
4sats/丰
$0,0026
0,002 BTC
$132,37
#598215
ordinals-price
20.000
 
7,991sats/丰
$0,0052
0,001598 BTC
$105,77
#598225
ordinals-price
20.000
 
7,992sats/丰
$0,0052
0,001598 BTC
$105,79
#598235
ordinals-price
10.000
 
7,993sats/丰
$0,0052
0,0007993 BTC
$52,9
#598252
ordinals-price
18.000
 
7,994sats/丰
$0,0052
0,001438 BTC
$95,23
#598345
ordinals-price
10.000
 
7,995sats/丰
$0,0052
0,0007995 BTC
$52,91
#520062
ordinals-price
30.000
 
10sats/丰
$0,0066
0,003 BTC
$198,56
#527118
ordinals-price
100
 
10sats/丰
$0,0066
0,00001 BTC
$0,66
#527119
ordinals-price
100
 
10sats/丰
$0,0066
0,00001 BTC
$0,66
#527124
ordinals-price
100
 
10sats/丰
$0,0066
0,00001 BTC
$0,66
#527125
ordinals-price
100
 
10sats/丰
$0,0066
0,00001 BTC
$0,66
#527126
ordinals-price
100
 
10sats/丰
$0,0066
0,00001 BTC
$0,66
#843593
ordinals-price
40.000
 
10sats/丰
$0,0066
0,004 BTC
$264,74
#420486
ordinals-price
2.000
 
28sats/丰
$0,018
0,00056 BTC
$37,06
#413935
ordinals-price
100
 
55sats/丰
$0,036
0,000055 BTC
$3,64
#413936
ordinals-price
100
 
55sats/丰
$0,036
0,000055 BTC
$3,64
#413937
ordinals-price
100
 
55sats/丰
$0,036
0,000055 BTC
$3,64
#413938
ordinals-price
100
 
55sats/丰
$0,036
0,000055 BTC
$3,64
#484231
ordinals-price
20.000
 
55sats/丰
$0,036
0,011 BTC
$728,05
#352134
ordinals-price
100
 
80sats/丰
$0,052
0,00008 BTC
$5,29
#352135
ordinals-price
100
 
80sats/丰
$0,052
0,00008 BTC
$5,29
#277607
ordinals-price
100
 
84sats/丰
$0,055
0,000084 BTC
$5,55