SSSSS•BTC•SSSSS

SSSSS•BTC•SSSSS
ID Rune:840289:2103

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.001.837.193,87
nft_ordinals1,009
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00111
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals53,1219
Vốn hóa thị trường
2,63 sats
Giá sàn
172
Doanh số
1.193
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#905159
ordinals-price
44.999,85
 𓋡
2,63sats/𓋡
$0,0017
0,001183 BTC
$77,72
#905156
ordinals-price
24.000
 𓋡
2,639sats/𓋡
$0,0017
0,0006333 BTC
$41,59
#859407
ordinals-price
60.000
 𓋡
2,649sats/𓋡
$0,0017
0,001589 BTC
$104,37
#859035
ordinals-price
80.000
 𓋡
2,65sats/𓋡
$0,0017
0,00212 BTC
$139,22
#853435
ordinals-price
80.000
 𓋡
2,66sats/𓋡
$0,0017
0,002128 BTC
$139,74
#879412
ordinals-price
90.000
 𓋡
2,6854sats/𓋡
$0,0017
0,002416 BTC
$158,71
#811773
ordinals-price
5.999,98
 𓋡
2,69sats/𓋡
$0,0017
0,0001613 BTC
$10,59
#853409
ordinals-price
200.000
 𓋡
2,69sats/𓋡
$0,0017
0,00538 BTC
$353,3
#783691
ordinals-price
28.000
 𓋡
2,77sats/𓋡
$0,0018
0,0007756 BTC
$50,93
#765913
ordinals-price
90.000
 𓋡
2,8512sats/𓋡
$0,0018
0,002566 BTC
$168,51
#743767
ordinals-price
50.000
 𓋡
3,17sats/𓋡
$0,002
0,001585 BTC
$104,08
#743768
ordinals-price
180.000
 𓋡
3,17sats/𓋡
$0,002
0,005706 BTC
$374,71
#743769
ordinals-price
60.000
 𓋡
3,17sats/𓋡
$0,002
0,001902 BTC
$124,9
#743770
ordinals-price
225.999,98
 𓋡
3,17sats/𓋡
$0,002
0,007164 BTC
$470,47
#513561
ordinals-price
7.199,976
 𓋡
4,5999sats/𓋡
$0,003
0,0003311 BTC
$21,74
#872423
ordinals-price
80.000
 𓋡
5sats/𓋡
$0,0032
0,004 BTC
$262,68
#492462
ordinals-price
7.199,976
 𓋡
5,66sats/𓋡
$0,0037
0,0004075 BTC
$26,76
#707877
ordinals-price
5.999,98
 𓋡
6,9sats/𓋡
$0,0045
0,0004139 BTC
$27,18
#484122
ordinals-price
7.199,976
 𓋡
9,9sats/𓋡
$0,0065
0,0007127 BTC
$46,8
#484123
ordinals-price
7.199,976
 𓋡
9,9sats/𓋡
$0,0065
0,0007127 BTC
$46,8
#488319
ordinals-price
299,999
 𓋡
9,99sats/𓋡
$0,0065
0,00002996 BTC
$1,96
#488320
ordinals-price
299,999
 𓋡
9,99sats/𓋡
$0,0065
0,00002996 BTC
$1,96
#488321
ordinals-price
299,999
 𓋡
9,99sats/𓋡
$0,0065
0,00002996 BTC
$1,96
#462583
ordinals-price
299,999
 𓋡
22,99sats/𓋡
$0,015
0,00006896 BTC
$4,52