THE•GOD•OF•BITCOIN

THE•GOD•OF•BITCOIN
ID Rune:840010:93

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals0,2942
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0001054
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals4,4065
Vốn hóa thị trường
0,021 sats
Giá sàn
687
Doanh số
9.444
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#796477
ordinals-price
1.000.000
 👁
0,021sats/👁
$0,000013
0,00021 BTC
$13,83
#813210
ordinals-price
1.000.000
 👁
0,021sats/👁
$0,000013
0,00021 BTC
$13,83
#819866
ordinals-price
1.900.000
 👁
0,021sats/👁
$0,000013
0,000399 BTC
$26,28
#819869
ordinals-price
2.400.000
 👁
0,021sats/👁
$0,000013
0,000504 BTC
$33,2
#819870
ordinals-price
1.900.000
 👁
0,021sats/👁
$0,000013
0,000399 BTC
$26,28
#819872
ordinals-price
2.000.000
 👁
0,021sats/👁
$0,000013
0,00042 BTC
$27,66
#819873
ordinals-price
2.000.000
 👁
0,021sats/👁
$0,000013
0,00042 BTC
$27,66
#564580
ordinals-price
100.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,000022 BTC
$1,44
#564592
ordinals-price
100.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,000022 BTC
$1,44
#564593
ordinals-price
100.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,000022 BTC
$1,44
#564595
ordinals-price
100.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,000022 BTC
$1,44
#564941
ordinals-price
1.000.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,00022 BTC
$14,49
#601750
ordinals-price
100.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,000022 BTC
$1,44
#601779
ordinals-price
100.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,000022 BTC
$1,44
#606651
ordinals-price
100.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,000022 BTC
$1,44
#711880
ordinals-price
1.000.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,00022 BTC
$14,49
#751670
ordinals-price
500.000
 👁
0,022sats/👁
$0,000014
0,00011 BTC
$7,24
#551662
ordinals-price
100.000
 👁
0,023sats/👁
$0,000015
0,000023 BTC
$1,51
#551686
ordinals-price
100.000
 👁
0,023sats/👁
$0,000015
0,000023 BTC
$1,51
#557228
ordinals-price
100.000
 👁
0,023sats/👁
$0,000015
0,000023 BTC
$1,51
#557229
ordinals-price
100.000
 👁
0,023sats/👁
$0,000015
0,000023 BTC
$1,51
#557264
ordinals-price
100.000
 👁
0,023sats/👁
$0,000015
0,000023 BTC
$1,51
#557265
ordinals-price
100.000
 👁
0,023sats/👁
$0,000015
0,000023 BTC
$1,51
#557277
ordinals-price
100.000
 👁
0,023sats/👁
$0,000015
0,000023 BTC
$1,51