OKX mở Giao dịch Ký quỹ & Tiết kiệm và niêm yết Hợp đồng vĩnh cửu MINA

Phát hành vào 9 thg 6, 2021Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Người dùng thân mến,

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Giao dịch ký quỹ và Tiết kiệm MINA sẽ được kích hoạt vào lúc 16:00 vào ngày 9 tháng 6. Giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho MINA sẽ được niêm yết cùng lúc.

Các bản cập nhật sẽ bao gồm cả giao diện web và ứng dụng cũng như API. Cac chi tiêt như sau:

I. Giao dịch ký quỹ và tiết kiệm

1. Giao dịch ký quỹ giao ngay sẽ được kích hoạt cho các cặp sau : MINA/USDT

2. Để biết chi tiết về tỷ lệ ký quỹ theo bậc, vui lòng tham khảoCác cấp vị thế vay ký quỹ sau khi niêm yết chính thức.
3. Để biết các hạn mức của gửi Tiết kiệm, vui lòng tham khảo Quy tắc kinh doanh gửi tiết kiệm sau khi niêm yết chính thức.

II. Giao dịch hợp đồng vĩnh cửu

Hợp đồng vĩnh cửu MINAUSDT:

Tính năng

Chi tiết

Cơ sở

Chỉ số MINA/USDT

Tài sản thanh toán

USDT

Mệnh giá

1 MINA

Báo giá

Giá trị 1MINA được tính bằng USDT tương đương

Tick size

0.001

Đòn bẩy

0.01-75 x

Funding rate

Clamp(MA(((Mua cao nhất + Bán thấp nhất) / 2 – giá chỉ số giao ngay)/giá chỉ số giao ngay – lãi suất), -0.75%, 0.75%), lãi suất = 0

Thời gian giao dịch

24/7

Lưu ý: Khi hợp đồng mới được đưa ra, phí bảo hiểm không ổn định. Để tránh các khoản phí vô lý, giới hạn trên của funding rate trước 11:00 ngày 9 tháng 6 là 0,03%. Sau 11:00, giới hạn trên của funding rate dự đoán sẽ được điều chỉnh trở lại mức bình thường 0,75% (funding rate của giai đoạn này sẽ được tính vào lúc 15:00 ngày 10 tháng 6).

Các quy tắc giới hạn giá của giao dịch hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT của MINA cũng giống như quy tắc của các loại tiền tệ khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu của chúng tôi để biết thêm chi tiết .

Giao dịch hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT: Thỏa thuận sử dụng và Hướng dẫn cho người dùng giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT trên OKX

Trân trọng,
OKX
Ngày 9 Tháng 6, 2021

Click Here to Download OKX App >>>

Click Here for OKX Twitter >>>

Click Here to Join OKX Official Community >>>