Quy tắc Xử lý Khiếu nại P2P của OKX

Phát hành vào 28 thg 8, 2023Cập nhật vào 30 thg 4, 2024Thời gian đọc: 17 phút572

*Quy tắc này không áp dụng cho các giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ (CNY).

Khiếu nại của người mua

1. Hủy lệnh:

Ngay cả khi quá trình thanh toán hoàn tất, lệnh vẫn có thể bị hủy do hết thời hạn thanh toán hoặc do người mua nhầm lẫn. Trong những trường hợp trên, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ cố gắng hết sức để liên hệ với người bán và sắp xếp hoàn tiền. OKX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của tài khoản có hành vi bất hợp tác hoặc thiếu thiện chí* trong quá trình này.

2. Số tiền thanh toán và khối lượng lệnh không khớp:

Nếu người mua thanh toán nhiều hơn khối lượng lệnh, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ nỗ lực hết mình để liên hệ với người bán nhằm sắp xếp hoàn lại một phần số tiền vượt quá mức cần thiết. Khi xảy ra khiếu nại, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ xem xét cẩn thận bằng chứng và thông tin do người khiếu nại cung cấp. Đối tác tham gia giao dịch sẽ nhận được thông báo về yêu cầu khiếu nại liên quan đến họ và sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan cho OKX. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp dựa trên thông tin có sẵn, đồng thời xem xét các chính sách và hướng dẫn của nền tảng, cũng như trường hợp cụ thể của từng yêu cầu khiếu nại. Trong trường hợp người bán không thể hoặc chọn không hoàn tiền, OKX không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào liên quan đến giao dịch. OKX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của tài khoản có hành vi bất hợp tác hoặc thiếu thiện chí* trong quá trình này.

3. Sự chậm trễ của người bán khi phát hành tiền mã hóa đã đặt lệnh:

Nếu người mua hoàn tất thanh toán thông qua quá trình thanh toán theo thời gian thực nhưng người bán không phát hành tiền mã hóa trong vòng 15 phút, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ liên hệ với người bán để hoàn tất lệnh. Nếu người bán không phản hồi trong khung thời gian quy định, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ xử lý thủ công việc phát hành tiền mã hóa đã đặt lệnh.

Đối với các phương thức thanh toán không tức thời khi người bán không thể nhận tiền đúng hạn, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ liên hệ với người bán để phát hành tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 ngày làm việc tùy theo khu vực mà người dùng sinh sống. Nếu không nhận được khoản thanh toán trong khung thời gian quy định, người bán nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách sử dụng tùy chọn “Bạn cần trợ giúp?” đối với lệnh tương ứng cần được tiếp tục theo dõi & xử lý. Nếu người bán không thực hiện quá trình trên, khoản thanh toán sẽ được xem là hoàn tất và bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ cố gắng cẩn thận xử lý tất cả khiếu nại của bạn, bao gồm cả việc phát hành tiền mã hóa đã đặt lệnh.

4. Người bán từ chối phát hành tiền mã hóa:

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ xử lý lệnh theo cách thủ công sau 12 giờ nếu người mua đã thanh toán đúng số tiền từ tài khoản của mình (khớp với tên đã xác minh trên tài khoản OKX), nhưng người bán từ chối phát hành tiền mã hóa, cố gắng thương lượng lại với mức giá cao hơn ngoại trừ trường hợp giá thấp bất thường (-10% giá thị trường).

Lưu ý: Đối với lệnh trên 1.000 USD, phạm vi 5% sẽ được áp dụng và nếu chênh lệch vượt quá mức đó, lệnh sẽ bị hủy.

5. Ghi chú của người mua trong việc chuyển và không phát hành tiền mã hóa của người bán:

Nếu người mua đề cập các từ hoặc cụm từ nhạy cảm liên quan đến tiền mã hóa và tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như loại giao dịch tiền mã hóa (P2P hoặc Peer-2-Peer), tên của sàn giao dịch tiền mã hóa (OKX) hoặc tên của loại tiền mã hóa (BTC , ETH, v.v.) hoặc thông tin nhạy cảm khác trong quá trình ghi chú thanh toán, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ liên hệ với người bán để phát hành tiền mã hóa hoặc sắp xếp hoàn tiền. Người mua sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh trong quá trình hoàn tiền.

6. Sử dụng ngôn ngữ phản cảm:

Nếu một trong hai bên sử dụng ngôn ngữ phản cảm trên Nền tảng OKX P2P, bao gồm cả trong công cụ trò chuyện với người dùng, trò chuyện trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng, phần ghi chú lệnh và nếu có nhiều khiếu nại được khởi tạo nhắm đến một người dùng dựa trên cơ sở này, thì tài khoản của người dùng đó có thể bị đình chỉ giao dịch một phần hoặc toàn bộ.

Khiếu nại của người bán

1. Người mua không trả tiền nhưng đã nhấp vào Giao dịch hoàn tất hoặc Nhắc nhở người bán:

Nếu người mua không thanh toán hoặc cung cấp bằng chứng thanh toán được phát hành từ ứng dụng hoặc trang web của tài khoản thanh toán và bằng chứng thanh toán không bị sửa đổi, hoặc không thể liên lạc được với người mua trong khung thời gian quy định, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ hủy lệnh. Nếu lệnh bị hủy vì cùng một lý do từ ba lần trở lên, tài khoản của người dùng đó sẽ bị đình chỉ giao dịch một phần hoặc toàn bộ.

Nếu người mua cung cấp bằng chứng thanh toán xác thực, nhưng người bán không nhận được bằng chứng đó, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ liên hệ với người bán để phát hành tiền mã hóa. Nếu tiền mã hóa không được phát hành trong khung thời gian quy định, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ xử lý việc phát hành theo cách thủ công. Nếu tiền mã hóa không thể được phát hành như bình thường, người bán nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để báo cáo sự cố. Việc không liên hệ với OKX sẽ được xem là người bán đã nhận được khoản thanh toán.

2. Thông tin đã xác minh hoặc số tiền thanh toán không khớp:

Nếu người mua chuyển tiền vào tài khoản thanh toán không phải là tài khoản được cung cấp trên chi tiết lệnh hoặc tài khoản của người khác, OKX không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh và không đảm bảo việc hoàn tiền. Nếu người mua liên tục thực hiện thanh toán cho các tài khoản khác với tài khoản được chỉ định trên Nền tảng OKX, OKX có quyền đình chỉ giao dịch tài khoản của họ trong 30 ngày.

Nếu tên tài khoản thanh toán của người mua không khớp với tên đã được xác minh trên Nền tảng OKX, chức năng P2P của người mua sẽ bị đình chỉ trong vòng 15 ngày do vi phạm Quy tắc giao dịch người dùng P2P của OKX. Trong trường hợp trên, tiền mã hóa sẽ không được phát hành và OKX sẽ yêu cầu người bán hoàn lại toàn bộ số tiền cho người mua. Lệnh sẽ bị hủy sau khi người bán cung cấp bằng chứng hoàn tiền và người mua xác nhận đã nhận tiền. Người mua sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh trong quá trình hoàn tiền.

Nếu người mua đã thanh toán ít hơn khối lượng lệnh, OKX sẽ yêu cầu người mua thanh toán số tiền còn thiếu trong khung thời gian quy định. Người mua sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh trong quá trình hoàn tiền. Nếu người mua không phản hồi hoặc từ chối thanh toán, OKX sẽ yêu cầu người bán hoàn trả số tiền đã nhận. OKX có quyền đình chỉ những người dùng bất hợp tác hoặc thiếu thiện chí* trong quá trình này. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh.

Nếu người mua thanh toán ít hơn khối lượng lệnh, nhưng người bán phát hành tiền mã hóa trước khi nhận được khoản thanh toán đầy đủ, bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ liên hệ với người mua để yêu cầu thanh toán số tiền còn thiếu cho người bán. Nếu người mua từ chối thanh toán khi lệnh đã hoàn thành và tùy chọn hủy không còn khả dụng, thì người bán phải chịu trách nhiệm về tổn thất. OKX không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ giao dịch và có quyền đình chỉ những người dùng bất hợp tác hoặc thiếu thiện chí* trong quá trình này.

3. Người bán không xác nhận thanh toán nhưng phát hành tiền mã hóa

Người bán nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng thông qua mục Lệnh (Trên Ứng dụng)/ Lệnh của tôi (Trên Web) trên nền tảng OKX để báo cáo sự cố. Nếu người mua không phản hồi hoặc từ chối hợp tác, người bán có thể báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng.

Người bán chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến việc phát hành tiền mã hóa mà không xác minh thanh toán đầy đủ, điều này rất quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của giao dịch. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh và không thể đảm bảo việc thu hồi số tiền chưa thanh toán.

4. Sử dụng ngôn ngữ phản cảm:

Nếu cả hai bên sử dụng ngôn ngữ phản cảm trên Nền tảng OKX P2P, bao gồm nhưng không giới hạn ở công cụ trò chuyện với người dùng, trò chuyện trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng và phần ghi chú lệnh, và nếu có nhiều khiếu nại được khởi tạo nhắm đến một người dùng dựa trên cơ sở này, thì tài khoản của người dùng đó có thể bị đình chỉ giao dịch một phần hoặc toàn bộ.

*Hành vi bất hợp tác hoặc thiếu thiện chí bao gồm nhưng không giới hạn bởi; tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào với ý định lừa dối đối tác giao dịch, người mua không trả tiền và người bán không phát hành tiền mã hóa, lạm dụng quy trình khiếu nại bằng cách gửi khiếu nại và cáo buộc sai, không phản hồi, giao tiếp chậm trễ, thù địch; hoặc phí/ lệ phí không rõ ràng hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi các điều khoản sau khi lệnh được tạo và dẫn dắt những người dùng khác giao tiếp hoặc giao dịch bên ngoài nền tảng OKX P2P. Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm: OKX có toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả dịch vụ do OKX cung cấp đối với người dùng bất hợp tác hoặc thiếu thiện chí trong quá trình này. Hoạt động trên không tạo thành hoặc sẽ không được coi là khuyến nghị kinh doanh bất kỳ sản phẩm hoặc lời khuyên đầu tư nào. Tài sản số – bao gồm cả stablecoin và NFT – đều chịu biến động thị trường, có mức độ rủi ro cao, có thể giảm giá trị và thậm chí có thể trở nên vô giá trị. Tài sản kỹ thuật số không được bảo hiểm khi gặp những tổn thất tiềm tàng, cũng như không được FDIC hoặc SIPC bảo vệ. Lợi nhuận trước kia không phải là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận trong tương lai. Okcoin/OKX không cung cấp khuyến nghị đầu tư hoặc tài sản. Dựa trên tình hình tài chính, bạn cần cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu bạn có thắc mắc về tình huống cụ thể của mình.*