Xếp hạng

USDT
Khám phá các loại tiền mã hóa mới và thịnh hành để luôn nắm bắt được thị trường
Khám phá tiền mã hóa có giá trị giao dịch lớn nhất
Tất cả các loại
Vốn hóa thị trường
24 giờgiá trị giao dịch
#
Cặp
24 giờgiá trị giao dịch
Giá gần nhất
Thay đổi
Khối lượng giao dịch 24hThao tác
61
$7,82M
0,027
$0,027880
-0,75%279,67M MEMEGiao dịch|Biểu đồ
62
$7,34M
44,11
$44,1100
-4,75%165.368 SSVGiao dịch|Biểu đồ
63
$7,17M
0,0033
$0,0033400
+6,64%2,24B MEWGiao dịch|Biểu đồ
64
$6,58M
0,23
$0,23800
-0,87%27,69M CFXGiao dịch|Biểu đồ
65
$6,39M
7,54
$7,5440
-0,89%840.991 DOTGiao dịch|Biểu đồ
66
$6,35M
0,12
$0,12265
-1,43%51,36M CHZGiao dịch|Biểu đồ
67
$6,33M
114,10
$114,10
+0,08%56.129 TRBGiao dịch|Biểu đồ
68
$6,09M
2,05
$2,0550
-3,93%2,91M DYDXGiao dịch|Biểu đồ
69
$5,82M
0,56
$0,56620
-2,62%10,22M WGiao dịch|Biểu đồ
70
$5,74M
16,76
$16,7670
-8,64%323.432 AUCTIONGiao dịch|Biểu đồ
71
$5,64M
1,09
$1,0959
+4,08%5,31M AGIXGiao dịch|Biểu đồ
72
$5,52M
76,55
$76,5500
-4,08%71.506 METISGiao dịch|Biểu đồ
73
$5,11M
2,06
$2,0670
-4,74%2,43M STXGiao dịch|Biểu đồ
74
$5,06M
13,03
$13,0360
-2,04%384.242 ICPGiao dịch|Biểu đồ
75
$4,96M
0,56
$0,56670
+1,78%8,78M CELGiao dịch|Biểu đồ
76
$4,90M
0,00011
$0,00011982
+7,91%41,06B LUNCGiao dịch|Biểu đồ
77
$4,76M
0,023
$0,023890
+4,32%198,17M USTCGiao dịch|Biểu đồ
78
$4,72M
0,12
$0,12075
-2,34%38,47M TRXGiao dịch|Biểu đồ
79
$4,59M
3,63
$3,6310
+1,00%1,26M UMAGiao dịch|Biểu đồ
80
$4,39M
49,66
$49,6600
-2,89%87.042 OKBGiao dịch|Biểu đồ
81
$4,22M
1,28
$1,2850
-0,93%3,26M APEGiao dịch|Biểu đồ
82
$4,16M
0,35
$0,35050
+3,20%12,21M GRTGiao dịch|Biểu đồ
83
$4,10M
0,40
$0,40620
-2,94%9,97M BLURGiao dịch|Biểu đồ
84
$4,01M
0,11
$0,11146
+3,80%36,24M CETUSGiao dịch|Biểu đồ
85
$3,72M
0,94
$0,94330
-2,15%3,90M FLOWGiao dịch|Biểu đồ
86
$3,65M
8,62
$8,6200
-1,92%418.903 ATOMGiao dịch|Biểu đồ
87
$3,56M
66,29
$66,2900
-4,25%52.425 BSVGiao dịch|Biểu đồ
88
$3,35M
3,81
$3,8160
+0,47%890.973 ETHWGiao dịch|Biểu đồ
89
$3,31M
1,89
$1,8990
-1,12%1,74M RAYGiao dịch|Biểu đồ
90
$3,26M
0,47
$0,47410
-1,84%6,81M CRVGiao dịch|Biểu đồ