Xếp hạng

USDT
Khám phá các loại tiền mã hóa mới và thịnh hành để luôn nắm bắt được thị trường
Khám phá những đồng tiền mã hóa có nhiều nhà giao dịch nhất trong 24 giờ qua nhất
Tất cả các loại
Vốn hóa thị trường
#
CặpGiá gần nhất
Thay đổi
Khối lượng giao dịch 24h
Giá trị
giao dịch 24h
Thao tác
1
63.412,00
$63.412,00
-0,81%25.464 BTC$1,63BGiao dịch|Biểu đồ
2
3.051,19
$3.051,19
+1,50%310.629 ETH$937,79MGiao dịch|Biểu đồ
3
0,14
$0,14
-2,00%1,87B DOGE$281,62MGiao dịch|Biểu đồ
4
140,48
$140,48
+1,49%4,15M SOL$572,10MGiao dịch|Biểu đồ
5
44,35
$44,35
-4,78%2,38M ORDI$109,22MGiao dịch|Biểu đồ
6
1,38
$1,38
+1,75%29,99M CORE$41,55MGiao dịch|Biểu đồ
7
0,0000051
$0,0000051
+1,41%30.319,78B PEPE$155,40MGiao dịch|Biểu đồ
8
5,78
$5,78
+1,09%13,17M FIL$76,21MGiao dịch|Biểu đồ
9
0,00000028
$0,00000028
-0,72%83.038,38B SATS$24,06MGiao dịch|Biểu đồ
10
51,76
$51,76
+0,37%194.963 OKB$10,16MGiao dịch|Biểu đồ
11
0,000021
$0,000021
+0,77%1.726,22B SHIB$37,02MGiao dịch|Biểu đồ
12
9,87
$9,87
-1,54%4,17M TIA$43,11MGiao dịch|Biểu đồ
13
4,76
$4,76
+7,71%11,57M WLD$53,34MGiao dịch|Biểu đồ
14
3,83
$3,83
-5,70%7,66M ETHFI$29,79MGiao dịch|Biểu đồ
15
0,63
$0,63
+17,94%47,81M W$28,25MGiao dịch|Biểu đồ
16
0,48
$0,48
+1,40%224,94M XRP$107,94MGiao dịch|Biểu đồ
17
0,67
$0,67
+2,94%38,17M MATIC$25,43MGiao dịch|Biểu đồ
18
6,43
$6,43
+7,93%19,67M TON$122,73MGiao dịch|Biểu đồ
19
0,95
$0,95
+3,69%22,79M TNSR$21,02MGiao dịch|Biểu đồ
20
76,52
$76,52
-1,06%1,05M LTC$80,90MGiao dịch|Biểu đồ
21
2,22
$2,22
+4,97%13,02M OP$28,38MGiao dịch|Biểu đồ
22
1,12
$1,12
+9,29%49,20M ARB$53,00MGiao dịch|Biểu đồ
23
1,41
$1,41
-0,15%21,11M STRK$30,05MGiao dịch|Biểu đồ
24
0,00000000034
$0,00000000034
-2,29%26.287.539,95B AIDOGE$9,14MGiao dịch|Biểu đồ
25
0,0062
$0,0062
-11,40%238,82M DOSE$1,71MGiao dịch|Biểu đồ
26
546,90
$546,90
-1,12%73.072 BNB$40,34MGiao dịch|Biểu đồ
27
1,12
$1,12
+5,83%48,16M SUI$52,62MGiao dịch|Biểu đồ
28
0,23
$0,23
+8,54%122,38M CFX$27,64MGiao dịch|Biểu đồ
29
7,08
$7,08
+2,59%4,43M UNI$30,70MGiao dịch|Biểu đồ
30
1,00
$1,00
+3,53%36,48M JUP$35,82MGiao dịch|Biểu đồ