Xếp hạng

USDT
Khám phá các loại tiền mã hóa mới và thịnh hành để luôn nắm bắt được thị trường
Khám phá những đồng tiền mã hóa có mức tăng giá lớn nhất
Tất cả các loại
Vốn hóa thị trường
Hôm nay
#
CặpGiá gần nhất
Hôm nay
Khối lượng giao dịch 24h
Giá trị
giao dịch 24h
Thao tác
1
0,28
$0,28060
+13,93%7,36M GOG$1,93MGiao dịch|Biểu đồ
2
0,93
$0,93280
+12,86%21,28M YGG$18,33MGiao dịch|Biểu đồ
3
0,000011
$0,000011720
+7,62%2,39B LHINU$27.143,46Giao dịch|Biểu đồ
4
10,41
$10,4140
+6,56%1,87M TIA$18,67MGiao dịch|Biểu đồ
5
0,0000000085
$0,0000000085100
+5,97%41.682,40B POLYDOGE$350.474,17Giao dịch|Biểu đồ
6
5,35
$5,3550
+5,25%420.661 ACE$2,19MGiao dịch|Biểu đồ
7
0,012
$0,012330
+4,93%459,69M LAT$5,65MGiao dịch|Biểu đồ
8
0,15
$0,15990
+4,92%306.133 BORA$48.444,64Giao dịch|Biểu đồ
9
0,0012
$0,0012230
+4,53%54,94M XPR$65.802,90Giao dịch|Biểu đồ
10
1,26
$1,2696
+4,43%4,56M ZETA$5,59MGiao dịch|Biểu đồ
11
0,91
$0,91460
+4,41%1,71M KDA$1,59MGiao dịch|Biểu đồ
12
0,67
$0,67360
+4,19%20,23M FTM$13,57MGiao dịch|Biểu đồ
13
0,17
$0,17710
+4,18%48,27M ALGO$8,48MGiao dịch|Biểu đồ
14
0,095
$0,095860
+4,04%5,42M SKL$515.755,27Giao dịch|Biểu đồ
15
28,94
$28,9400
+3,98%62.562 GMX$1,75MGiao dịch|Biểu đồ
16
0,011
$0,011040
+3,56%755.814 JPG$8.370,68Giao dịch|Biểu đồ
17
2,31
$2,3130
+3,26%425.779 API3$984.294,35Giao dịch|Biểu đồ
18
0,18
$0,18880
+3,17%39,62M BIGTIME$7,40MGiao dịch|Biểu đồ
19
0,017
$0,017410
+3,13%55,53M GFT$967.012,57Giao dịch|Biểu đồ
20
0,0050
$0,0050540
+3,04%4,66B MEW$23,81MGiao dịch|Biểu đồ
21
0,54
$0,54740
+2,98%52.927 MENGO$27.966,35Giao dịch|Biểu đồ
22
0,21
$0,21430
+2,93%1,85M GODS$393.163,92Giao dịch|Biểu đồ
23
0,042
$0,042350
+2,92%281,11M GALA$11,87MGiao dịch|Biểu đồ
24
25,13
$25,1380
+2,83%352.938 INJ$8,89MGiao dịch|Biểu đồ
25
4,92
$4,9250
+2,80%5,74M WLD$27,60MGiao dịch|Biểu đồ
26
0,21
$0,21660
+2,80%1,06M CQT$229.852,80Giao dịch|Biểu đồ
27
3.156,10
$3.156,10
+2,78%1.463 MKR$4,58MGiao dịch|Biểu đồ
28
0,30
$0,30030
+2,60%1,15M CTXC$345.176,34Giao dịch|Biểu đồ
29
59,21
$59,2100
+2,55%589.708 OKB$34,52MGiao dịch|Biểu đồ
30
0,32
$0,32650
+2,54%26,13M ONT$8,81MGiao dịch|Biểu đồ