Xếp hạng

USDT
Khám phá các loại tiền mã hóa mới và thịnh hành để luôn nắm bắt được thị trường
Khám phá những đồng tiền mã hóa có số lượng nhà giao dịch tăng nhiều nhất trong 24 giờ qua
Tất cả các loại
Vốn hóa thị trường
#
CặpGiá gần nhất
Thay đổi
Khối lượng giao dịch 24h
Giá trị
giao dịch 24h
Thao tác
1
0,000027
$0,000027619
+5,53%1.867,26B SHIB$48,42MGiao dịch|Biểu đồ
2
0,000020
$0,000020982
+7,34%539,81B BONK$10,16MGiao dịch|Biểu đồ
3
0,000000024
$0,000000024600
+12,74%29.089,45B MILO$676.396,26Giao dịch|Biểu đồ
4
15,42
$15,4260
-3,80%384.042 LPT$5,73MGiao dịch|Biểu đồ
5
0,00000035
$0,00000035702
-5,15%114.334,81B SATS$39,76MGiao dịch|Biểu đồ
6
0,0000059
$0,0000059960
+3,34%8.739,29B PEPE$49,15MGiao dịch|Biểu đồ
7
0,0067
$0,0067100
-5,61%75,92M LAMB$500.871,17Giao dịch|Biểu đồ
8
1,03
$1,0360
-6,07%16,21M TNSR$16,27MGiao dịch|Biểu đồ
9
0,00017
$0,00017013
+2,48%62,04B FLOKI$9,95MGiao dịch|Biểu đồ
10
150,51
$150,51
-0,49%1,14M SOL$167,10MGiao dịch|Biểu đồ
11
5,57
$5,5700
-0,92%4,71M WLD$25,68MGiao dịch|Biểu đồ
12
0,0000000092
$0,0000000092600
+3,93%38.042,95B POLYDOGE$344.529,20Giao dịch|Biểu đồ
13
0,018
$0,018596
-0,26%2,31B VELO$38,40MGiao dịch|Biểu đồ
14
0,73
$0,73530
-0,38%10,55M MATIC$7,55MGiao dịch|Biểu đồ
15
0,029
$0,029500
+1,72%114,06M MEME$3,23MGiao dịch|Biểu đồ
16
473,90
$473,90
+0,16%791 LEASH$359.467,38Giao dịch|Biểu đồ
17
2,49
$2,4978
-0,33%3,80M OP$9,19MGiao dịch|Biểu đồ
18
0,00063
$0,00063290
-2,35%2,89B TURBO$1,77MGiao dịch|Biểu đồ
19
1,21
$1,2155
+0,01%7,07M ARB$8,34MGiao dịch|Biểu đồ
20
0,0079
$0,0079370
+6,84%44,44M SC$337.267,34Giao dịch|Biểu đồ
21
7,20
$7,2020
-0,58%666.155 DOT$4,72MGiao dịch|Biểu đồ
22
4,12
$4,1264
+0,33%4,34M ETHFI$17,29MGiao dịch|Biểu đồ
23
3.177,60
$3.177,60
+0,71%65.591 ETH$204,79MGiao dịch|Biểu đồ
24
9,06
$9,0680
+1,05%752.643 RNDR$6,53MGiao dịch|Biểu đồ
25
0,12
$0,12874
-2,45%23,64M CETUS$2,95MGiao dịch|Biểu đồ
26
2,44
$2,4484
-1,77%3,39M FET$8,04MGiao dịch|Biểu đồ
27
6,69
$6,6900
+0,65%3,41M FIL$22,11MGiao dịch|Biểu đồ
28
0,020
$0,020080
-2,33%217,96M USTC$4,45MGiao dịch|Biểu đồ
29
1,17
$1,1751
-0,80%10,40M JUP$11,93MGiao dịch|Biểu đồ
30
0,034
$0,034460
-1,18%98,89M ACH$3,45MGiao dịch|Biểu đồ