Xếp hạng

USDT
Khám phá các loại tiền mã hóa mới và thịnh hành để luôn nắm bắt được thị trường
Khám phá những đồng tiền mã hóa có mức giảm giá lớn nhất
Tất cả các loại
Vốn hóa thị trường
Hôm nay
#
CặpGiá gần nhất
Hôm nay
Khối lượng giao dịch 24h
Giá trị
giao dịch 24h
Thao tác
1
2,28
$2,2875
-15,67%103,41M CORE$232,88MGiao dịch|Biểu đồ
2
0,0015
$0,0015850
-10,45%460,06M LITH$759.432,53Giao dịch|Biểu đồ
3
0,18
$0,18870
-9,76%2,72M PCI$578.598,43Giao dịch|Biểu đồ
4
0,0025
$0,0025530
-7,16%23,06M MRST$63.784,96Giao dịch|Biểu đồ
5
0,013
$0,013300
-5,54%24,57M MXC$348.612,52Giao dịch|Biểu đồ
6
0,012
$0,012870
-5,37%84,21M AVIVE$1,16MGiao dịch|Biểu đồ
7
1,73
$1,7300
-4,58%45.753 ARG$82.423,82Giao dịch|Biểu đồ
8
0,025
$0,025460
-4,21%7,53M GARI$199.787,18Giao dịch|Biểu đồ
9
0,082
$0,082670
-4,21%2,54M PSTAKE$217.342,44Giao dịch|Biểu đồ
10
0,14
$0,14420
-4,06%9,02M AERGO$1,36MGiao dịch|Biểu đồ
11
0,18
$0,18773
-4,06%12,23M VELODROME$2,46MGiao dịch|Biểu đồ
12
0,63
$0,63100
-3,97%29,23M W$18,70MGiao dịch|Biểu đồ
13
0,087
$0,087300
-3,97%2,00M WIFI$187.352,67Giao dịch|Biểu đồ
14
0,83
$0,83900
-3,56%86.030 REP$75.423,66Giao dịch|Biểu đồ
15
0,17
$0,17475
-3,31%5,41M BLOCK$985.225,30Giao dịch|Biểu đồ
16
0,16
$0,16180
-3,24%11,78M CVC$1,93MGiao dịch|Biểu đồ
17
0,00061
$0,00061200
-3,16%114,89M OMI$73.106,83Giao dịch|Biểu đồ
18
0,0078
$0,0078370
-3,04%4,64M BRWL$37.957,58Giao dịch|Biểu đồ
19
0,024
$0,024100
-2,99%28,46M GEAR$773.080,07Giao dịch|Biểu đồ
20
0,32
$0,32370
-2,82%464.996 SIS$159.851,06Giao dịch|Biểu đồ
21
0,00048
$0,00048500
-2,81%191,81M MOVEZ$97.788,54Giao dịch|Biểu đồ
22
0,37
$0,37590
-2,72%516.462 STC$205.334,93Giao dịch|Biểu đồ
23
495,10
$495,10
-2,62%57.566 BCH$29,43MGiao dịch|Biểu đồ
24
0,0050
$0,0050600
-2,50%28,47M TAMA$150.285,54Giao dịch|Biểu đồ
25
0,33
$0,33960
-2,47%4,50M GF$1,61MGiao dịch|Biểu đồ
26
6,40
$6,4000
-2,44%16,36M TON$110,30MGiao dịch|Biểu đồ
27
0,78
$0,78180
-2,24%16,35M ZEUS$13,77MGiao dịch|Biểu đồ
28
0,058
$0,058000
-2,19%988.087 GOAL$58.625,44Giao dịch|Biểu đồ
29
9,21
$9,2190
-2,18%370.877 ANT$3,48MGiao dịch|Biểu đồ
30
0,063
$0,063320
-2,06%10,92M OAS$701.084,10Giao dịch|Biểu đồ