Làm cách nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập của tôi?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 23 thg 5, 2024Thời gian đọc: 6 phút10.396

Trên ứng dụng

Tôi nhớ mật khẩu đăng nhập của mình

 1. Mở Ứng dụng OKX và truy cập Trung tâm người dùng

  App User Center

  Chọn Trung tâm người dùng ở góc trên cùng bên trái

 2. Chọn Hồ sơ và Cài đặt và tìm Trung tâm bảo mật trong phần Cài đặt

 3. Trong phần Mật khẩu và sinh trắc học, tìm Mật khẩu đăng nhập

 4. Điền thông tin bên dưới và xác nhận:

  • Mật khẩu đăng nhập hiện tại

  • Mật khẩu đăng nhập mới

   • Dài 8-32 ký tự

   • 1 ký tự thường

   • 1 ký tự hoa

   • 1 chữ số

   • 1 ký tự đặc biệt

  • Mã xác minh Điện thoại/Email/Google Authenticator

 5. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email/SMS khi thay đổi mật khẩu đăng nhập thành công

Lưu ý: chức năng rút tiền sẽ không khả dụng trong 24 giờ nếu bạn đăng nhập bằng thiết bị mới sau khi đã thay đổi mật khẩu đăng nhập

Tôi quên mật khẩu đăng nhập

 1. Chọn Quên mật khẩu trên Trang đăng nhập

  Forgot your password on the login page

  Quên mật khẩu của bạn trên trang đăng nhập

 2. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và chọn Xác nhận

 3. Điền thông tin bên dưới để Đặt lại mật khẩu:

  • Mật khẩu

   • Dài 8-32 ký tự

   • 1 ký tự viết thường

   • 1 ký tự viết hoa

   • 1 chữ số

   • 1 ký tự đặc biệt

  • Mã xác minh Điện thoại/Email/Google Authenticator

 4. Chọn Tiếp tục sau khi nhập mã xác minh

 5. Mật khẩu mới của bạn sẽ được cập nhật và bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập để nhập lại thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập mới

 6. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email/SMS khi thay đổi mật khẩu đăng nhập thành công

Lưu ý: chức năng rút tiền sẽ không khả dụng trong 24 giờ nếu bạn đăng nhập bằng thiết bị mới sau khi đã thay đổi mật khẩu đăng nhập

Trên trang web

Tôi nhớ mật khẩu đăng nhập của mình

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com và truy cập trung tâm bảo mật (Biểu tượng hồ sơ > Bảo mật).

 2. Trong Tính năng bảo mật, tìm Mật khẩu đăng nhập và chọn Thay đổi mật khẩu

  Find login password on the security center page

  Tìm mật khẩu đăng nhập trên trang trung tâm bảo mật

 3. Điền và xác nhận mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, mã 2FA (nếu có) để tiếp tục

  Change login password

  Thay đổi mật khẩu đăng nhập

 4. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email/SMS khi thay đổi mật khẩu đăng nhập thành công

Lưu ý: chức năng rút tiền sẽ không khả dụng trong 24 giờ nếu bạn đăng nhập bằng thiết bị mới sau khi đã thay đổi mật khẩu đăng nhập

Tôi quên mật khẩu đăng nhập

 1. Mở trang đăng nhập okx.com và chọn Quên mật khẩu

  Opening the OKX login page

  Mở trang đăng nhập OKX

 2. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và chọn Nhận mã xác minh

 3. Chọn Tiếp tục sau khi nhập mã xác minh

 4. Nhập mã xác thực 2 yếu tố của bạn (nếu có)

 5. Cập nhật Mật khẩu mới của bạn:

  • Dài 8-32 ký tự

  • 1 ký tự viết thường

  • 1 ký tự viết hoa

  • 1 chữ số

  • 1 ký tự đặc biệt

 6. Sau khi hoàn tất, chọn Tiếp tục đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập để nhập lại email/số điện thoại và mật khẩu mới của mình

 7. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email/SMS khi thay đổi mật khẩu đăng nhập thành công

Lưu ý: chức năng rút tiền sẽ không khả dụng trong 24 giờ nếu bạn đăng nhập bằng thiết bị mới sau khi đã thay đổi mật khẩu đăng nhập