Cách sử dụng Bonus Giao dịch?

Phát hành vào 8 thg 3, 2024Cập nhật vào 30 thg 4, 2024Thời gian đọc: 9 phút133

Bonus Giao dịch là gì?

Đối với nhà giao dịch đủ điều kiện, bonus giao dịch đóng vai trò là nguồn vốn khi sử dụng chế độ ký quỹ đơn tệ để giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai vĩnh cửu, hợp đồng tương lai có kỳ hạn và quyền chọn (không bao gồm quyền chọn đơn giản).

Để sử dụng bonus giao dịch, bạn phải kích hoạt voucher của mình. Sau đó, bonus giao dịch có thể được dùng làm ký quỹ giao dịch hoặc để bù lỗ giao dịch, phí giao dịch, phí funding và các chi phí giao dịch khác. Hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng bonus giao dịch trước khi sử dụng số vốn của bạn. Dù bạn không thể rút bonus giao dịch, nhưng bạn có thể rút tất cả lợi nhuận thu được khi sử dụng bonus giao dịch này.

Điều kiện áp dụng là gì?

 • Bạn phải hoàn thành xác minh danh tính và nhận được bonus giao dịch.

 • Bạn phải đến từ khu vực mà luật pháp và quy định địa phương cho phép giao dịch phái sinh.

Tôi có thể làm gì với bonus giao dịch?

Cách sử dụng bonus giao dịch?

Bạn có thể nhận được bonus giao dịch thông qua nhiều sự kiện khuyến mãi khác nhau. Vui lòng xem hướng dẫn về cách thức nhận dưới đây:

 • Trên ứng dụng: Trang chủ > Biểu tượng Menu > Phần thưởng và đặc quyền > Trung tâm phần thưởng > Bonus Giao dịch

 • Trên web: Chọn Thêm > Trung tâm phần thưởng > Bonus Giao dịch

futurescredit-web-2

Tại trang Trung tâm phần thưởng, chọn Bonus Giao dịch

Tôi có phải kích hoạt voucher này không?

Bạn phải kích hoạt số tiền của voucher bonus giao dịch trong Trung tâm phần thưởng trước khi sử dụng. Sau khi kích hoạt thành công, nút Sử dụng sẽ hiển thị và số tiền của voucher đã kích hoạt sẽ tự động được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn.

futurescredit-web-3

Chọn nút Kích hoạt để kích hoạt voucher

futurescredit-web-4

Khi đã kích hoạt, nút Sử dụng theo lựa chọn của bạn sẽ được bật

Điều kiện và cách để kích hoạt bonus giao dịch?

Chỉ hỗ trợ kích hoạt bonus giao dịch đối với chế độ ký quỹ đơn tệ. Nếu đang sử dụng chế độ ký quỹ khác, bạn cần chuyển sang chế độ ký quỹ đơn tệ trước khi kích hoạt.

Cách xem lịch sử?

Sau khi kích hoạt thành công, số tiền của voucher đã kích hoạt sẽ tự động được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn.

 • Trên ứng dụng: truy cập Tài sản > Tài khoản giao dịch > Lịch sử

 • Trên web: Chọn Tài sản của tôi > Trung tâm lệnh > Lịch sử tài khoản giao dịch

Cách xem số dư?

Nếu bạn có nhiều voucher bonus giao dịch, sau khi kích hoạt thành công, số dư bonus giao dịch sẽ hiển thị tổng lượng tích lũy hiện tại, ví dụ: tổng số dư bonus giao dịch đã kích hoạt - bonus giao dịch đã sử dụng. Bạn có thể xem số dư của mình như sau:

 • Chọn Tài sản > Ví giao dịch > Vốn chủ sở hữu USDT, hoặc

 • Truy cập trang Giao dịch > Tài sản > Vốn chủ sở hữu USDT

futurescredit-web-6

Bạn cũng có thể xem số dư của mình trên trang Tài sản

futurescredit-web-5

Xem số dư của bạn trên trang Giao dịch

Phạm vi bonus giao dịch là gì?

Bonus giao dịch có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ và có thể bù trừ chi phí bao gồm lỗ thực tế, phí giao dịch, phí funding và các chi phí giao dịch khác. Khi bù trừ chi phí, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng bonus giao dịch trước khi sử dụng số vốn của người dùng. Bạn có thể xem chi tiết về phạm vi sử dụng trong bảng dưới đây:

Chế độ tài khoản Chế độ ký quỹ đơn tệ
Chế độ vị thế Chế độ chéo
Sản phẩm áp dụng Ký quỹ (chỉ bù lỗ giao dịch đã thực hiện) Quyền chọn
Vĩnh cửu
Hợp đồng tương lai
(loại trừ quyền chọn đơn giản)

Quy định thu hồi bonus giao dịch

Voucher bonus giao dịch hết hạn

Mỗi voucher bonus giao dịch đều có thời hạn. Nếu không kích hoạt trong thời gian hợp lệ, voucher sẽ hết hạn và không thể nhận lại.

Số dư bonus giao dịch hết hạn

Sau khi kích hoạt, số dư bonus giao dịch của bạn sẽ có thời hạn sử dụng nhất định. Số dư bất kỳ không được dùng trong thời gian quy định sẽ bị thu hồi.

Chuyển đổi chế độ tài khoản

Nếu bạn chuyển từ chế độ ký quỹ đơn tệ sang chế độ khác, tất cả số dư tín dụng hợp đồng tương lai đã kích hoạt nhưng chưa sử dụng trong tài khoản sẽ trở nên không hợp lệ.

Điều khoản và Điều kiện

 • Bonus giao dịch không thể được rút hoặc chuyển sang tài khoản khác.

 • Lợi nhuận thu được thông qua bonus giao dịch có thể được chuyển sang tài khoản khác hoặc rút.

 • Bonus giao dịch có thời hạn kích hoạt và sử dụng. Bạn có thể kiểm tra thời hạn sử dụng trên voucher bonus giao dịch trong Trung tâm phần thưởng > Phần thưởng của tôi. Nếu không kích hoạt hoặc sử dụng trong thời gian quy định, bonus giao dịch sẽ hết hạn và không còn hiệu lực. OKX không có nghĩa vụ nhắc nhở người dùng về thời gian đáo hạn. Bạn cần tự theo dõi thời gian hết hạn của voucher.

 • Nếu bạn đồng thời nhận được bonus giao dịch và thẻ hoa hồng để giảm phí, nền tảng của chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng bonus giao dịch trước. Phần phí khấu trừ bằng bonus giao dịch không đủ điều kiện để nhận chiết khấu hoa hồng.

 • Nhằm tuân thủ quy định địa phương, bonus giao dịch có thể không khả dụng tại khu vực của bạn.

 • Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành vi đáng ngờ nào, sử dụng hoặc lạm dụng bonus giao dịch với mục đích xấu, OKX có quyền thực hiện những biện pháp phù hợp đối với các tài khoản liên quan. OKX có quyền giải thích cuối cùng về các điều khoản và điều kiện đối với việc sử dụng bonus giao dịch.