Xếp hạng

USDT
Khám phá các loại tiền mã hóa mới và thịnh hành để luôn nắm bắt được thị trường
Khám phá tiền mã hóa có giá trị giao dịch lớn nhất
Tất cả các loại
Vốn hóa thị trường
24 giờgiá trị giao dịch
#
Cặp
24 giờgiá trị giao dịch
Giá gần nhất
Thay đổi
Khối lượng giao dịch 24hThao tác
31
$15,20M
0,00000030
$0,00000030870
-2,43%49.012,88B SATSGiao dịch|Biểu đồ
32
$15,16M
618,50
$618,50
-0,05%24.467 BNBGiao dịch|Biểu đồ
33
$13,66M
0,0015
$0,0015500
+6,45%9,16B TURBOGiao dịch|Biểu đồ
34
$13,37M
9,20
$9,2040
-4,71%1,42M UNIGiao dịch|Biểu đồ
35
$12,77M
11,33
$11,3300
+1,11%1,14M RNDRGiao dịch|Biểu đồ
36
$12,39M
3,99
$3,9930
-5,54%3,02M JTOGiao dịch|Biểu đồ
37
$12,10M
39,88
$39,8830
-3,18%297.845 AVAXGiao dịch|Biểu đồ
38
$11,88M
2,08
$2,0820
-6,22%5,54M LDOGiao dịch|Biểu đồ
39
$11,41M
0,018
$0,018713
-1,62%609,38M VELOGiao dịch|Biểu đồ
40
$10,92M
9,12
$9,1270
-2,03%1,20M APTGiao dịch|Biểu đồ
41
$10,88M
1,71
$1,7176
-5,13%6,15M COREGiao dịch|Biểu đồ
42
$10,87M
45,83
$45,8360
+3,29%241.780 ARGiao dịch|Biểu đồ
43
$10,77M
0,95
$0,95560
+2,35%11,43M YGGGiao dịch|Biểu đồ
44
$10,54M
0,88
$0,88690
-5,15%11,69M AEVOGiao dịch|Biểu đồ
45
$10,31M
0,91
$0,91660
+2,07%11,26M TNSRGiao dịch|Biểu đồ
46
$10,29M
0,00000000047
$0,00000000047100
+3,27%21.629.099,52B AIDOGEGiao dịch|Biểu đồ
47
$10,04M
1,21
$1,2166
+0,50%8,32M JUPGiao dịch|Biểu đồ
48
$9,56M
1,45
$1,4500
+1,32%6,64M ZKGiao dịch|Biểu đồ
49
$9,51M
0,85
$0,85010
-2,21%11,09M EOSGiao dịch|Biểu đồ
50
$8,91M
0,63
$0,63280
+4,08%14,16M LUNAGiao dịch|Biểu đồ
51
$8,85M
9,78
$9,7820
+0,64%905.745 TIAGiao dịch|Biểu đồ
52
$8,82M
16,59
$16,5900
-0,93%530.423 LINKGiao dịch|Biểu đồ
53
$8,73M
0,84
$0,84290
-3,71%10,07M FTMGiao dịch|Biểu đồ
54
$8,67M
3.741,10
$3.741,10
-1,21%2.315 BETHGiao dịch|Biểu đồ
55
$8,66M
0,72
$0,72420
-0,69%11,96M MATICGiao dịch|Biểu đồ
56
$8,60M
2,62
$2,6221
+3,67%3,39M FETGiao dịch|Biểu đồ
57
$8,26M
0,48
$0,48300
-2,33%16,92M ADAGiao dịch|Biểu đồ
58
$8,16M
25,57
$25,5780
+23,70%354.912 LPTGiao dịch|Biểu đồ
59
$7,96M
1,21
$1,2102
-3,91%6,52M STRKGiao dịch|Biểu đồ
60
$7,87M
0,18
$0,18120
+1,00%43,68M BIGTIMEGiao dịch|Biểu đồ